inthanhnamphat.com - inthanhnamphat.vn - inthanhnamphat.com.vn

Khách hàng - Đối tác

Khách hàng - Đối tác

Trong quá trình hoạt động phục vụ nước nhà đơn vị chúng tôi đã được rất nhiều đối tác tin cậy cùng với số lượng lớn khách hàng ở khắp mọi nơi,

Chúng tôi luôn đặt công việc của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu, luôn luôn mang tới lợi ích cao nhất cho khách hàng, In thành nam phát đạt yêu cầu hướng tới chất lượng sản phẩm làm ra phải độc đáo, phải sáng tạo và thu hút được khách hàng. 

In Thành Nam Phát đã thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững với một số lượng lớn đối tác và khách hàng:

 

Ø Các doanh nghiệp nhà nước:

        Sở công thương

        Sở nông nghiệp

         Sở y tế

        Bộ Văn hóa

        Đảng ủy Lạng sơn

Ø Các công ty, các tập đoàn trong nước:

        Ngân hàng Vietinbank

        Ngân hàng maritime bank

        Đài truyền hình Việt nam

        Công ty bảo hiểm PVI

        Công ty truyền thông unicomm

        Hệ thống siêu thị S

        Hệ thống siêu thị mediamax

        Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel....

          Chè mộc châu

         ……….